Parikkalan Lehmuskuja

Urakka: Lehmuskujan perusparannus
Tilaaja : Parikkalan kunta
Valmis : kevät 2016

Urakka käsittää Lehmuskujan uudelleen rakentamisen  sisältäen Lehmuskujan jatkeena olevan terveyskeskuksen pihaa  sivuavan kevyenliikenteen väylän, erillisen parkkipaikan sekä Parikkalantien liittymän vastapäisen asema-alueen liittymän rakentamisen sekä siihen liittyvän kunnallistekniikan rakentamisen.